Hi !徐濠萦加盟龙珠

2020-08-15 643浏览 42评论 65赞
Hi !徐濠萦加盟龙珠

创意十足嘅网民将阿徐个样key落龙珠入面嘅奸角菲利度,原来……又真係几似样喎,睇怕龙珠再开拍真人版都唔使担心搵唔到演员啦。

Hi !徐濠萦加盟龙珠

同场加映

Hi !徐濠萦加盟龙珠

连小丸子内嘅野口同学都唔放过……你哋俾阿徐抖吓啦!

上一篇: 下一篇: